13-Nov-2015 09:03
  • Name: Kelly Maria
  • Last online: Today
  • Status:"Want vulgar, young man"
You'll need to login now to contact me
Join Up Free >>

Turak xxx web com

Mali şartlar Sayısal Oyunlar bayiliği almaya hak kazananlardan 2000 ABD Doları nakit teminat alınır.Sayısal Oyunlar bayiliği verilen işyerine, Türk Telekom A.Ş.

Sayısal Oyun bayilik verilme usulü: Yukarıda belirtilen şartlara haiz olan gerçek ve tüzel kişilerin başvurusuna, bir kura numarası verilmek suretiyle, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği çerçevesinde Kur’a ile sayısal Oyun bayiliği verilmektedir.Kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.Kura sonunda Sayısal Oyunlar bayiliği almaya hak kazananlara İdaremizce bayilik verilmektedir.Kura ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.Başvuru formuna eklenecek belgeler: Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi (T. Kimlik Numarası ile birlikte) Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası ve işyeri çalışma ruhsatı fotokopisi(tüzel kişiler için ilave olarak Ticaret Odası belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi) Bayilik talep edilen işyerinin cepheden çekilmiş bir adet fotoğrafı Bayilik talep edilen işyerinin el ile çizilmiş adres krokisi.Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Loto Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi 22.

Sokak No:1 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 (312) 286 93 06 (PBX) Faks : 0 (312) 286 97 88 Tel : 0 (312) 417 91 00 Santral Faks : 0 (312) 418 69 30 bu numaralardan ulaşıp bayilik şartlarını konuşabilirsiniz.

Reklamlar İş hayatına yeni başlayacak olan girişimciler için hazırladığımız bu 5 iş fikrinde yeni ürün tasarımları bulunuyor.

Sayısal loto Bayi ile ilgili şartlar 18 yaşını bitirmiş ve rüştünü kazanmış olmak, Yüzkızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak, Akli özür bulunmamak.

İşyeri ile ilgili şartlar: Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Başvuruda bulunulan işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21.

Md 1.fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek kişiler hariç) İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta yada iş merkezlerinde bulunmalıdır, Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan işyerlerine ve sayılan bu işyerlerinde Milli Piyango bayiliği yapanlara verilir.

Profile for Turak xxx web com:

Turak xxx web com-68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Turak xxx web com”

  1. For people that love to chat and make friends with single Persian, Iranian, Farsi, Armenian, Assyrian Neo-Aramaic, Azeri, Kurdish, Lori, Balochi, Gilaki, Mazandarani, Arabic, Turkmen, Irani and all other Iranian girls, women, men and singles from Iran. For the other Iran Chat Rooms see our Persian Chat Directory below.